آونگ‌ایمیل

@avangemail

گزارش‌های موفق

۱۹ از ۴۰

پرداختی

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

جهت مشاهده اهداف، ابتدا وارد شوید.

قوانین نسخه ۲«مقایسه تغییرات»

از تمامی علاقمندان، متخصصان، پژوهشگران امنیت و هکر‌ها دعوت‌ می‌شود تا با ارایه گزارش‌ آسیب‌پذیری از سرویس‌های شرکت آونگ‌ایمیل به ما در حفظ و ارتقا امنیت سامانه‌هایمان کمک کنند. لازم به‌ذکر است، گزارش‌هایی که مطابق با قوانین و توضیحات مندرج در اهداف باشند و همچنین در محدوده‌ی مجاز قرار بگیرند، پس از ارزیابی فنی تیم داوری مورد تایید قرار گرفته و می‌تواند شامل پرداخت و یا امتیاز شود. به ازای هر گزارش تایید شده، ضریب تاثیرگذاری آسیب‌پذیری‌ بر اساس استاندارد CVSS v3 محاسبه می‌گردد و مبلغ قابل پرداخت و یا امتیاز با توجه به ضریب تاثیرگذاری و نوع دسته‌بندی آسیب‌پذیری تعیین می‌گردد.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

SanSec144

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Mohammad_robot

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

User

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

User

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

User

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

User

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

User

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

User

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

User

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

User

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

User

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

l1ackerone

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

hoseinroot

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

hoseinroot

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

hoseinroot

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

CheckMate

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

hoseinroot

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

CheckMate

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Hosein vita

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

hoseinroot

تایید گزارشبسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

۱
User
User
  • گزارش‌های موفق۶
  • دریافتی۷۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۲۵
۲
hoseinroot
hoseinroot
  • گزارش‌های موفق۵
  • دریافتی۸۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۲۵
۳
raminfp
raminfp
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۷۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۸
۴
Hosein vita۵۴۰۰۰۰۰ تومان۱۸
۵
CheckMate۱۷۰۰۰۰۰ تومان۹
۶
me_name۱۲۵۰۰۰۰ تومان۹
۷
alimadadi۱۲۰۰۰۰۰ تومان۶
۸
melvis۱۰ تومان۱
۹
Mohammad_robot۱۰ تومان۱

تشکر‌ها