سازمان منتخب VIP

@elected

گزارش‌های موفق

۰ از ۳

پرداختی

۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

جهت مشاهده اهداف، ابتدا وارد شوید.

قوانین نسخه ۱

در این مسابقه به متخصصینی که موفق به کشف حفره امنیتی شوند، جایزه داده خواهد شد. کارشناسان سامانه مذکور مشتاقانه منتظر گزارش‌های امنیتی و باگ‌های کشف شده هستند تا سامانه خود را بهبود داده و بهترین خدمات را در اختیار عموم قرار دهند.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

Ar.T

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

User

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

JOKER

بررسی میدانفعال

برترین‌ها

پس از دریافت گزارش از شکارچی‌ها، این فهرست بروزرسانی می‌شود.

تشکر‌ها

هنوز این میدان تشکری برای هیچ یک از شکارچی‌ها ارسال نکرده است.