سازمان منتخب VIP

@elected

گزارش‌های موفق

۲ از ۳

پرداختی

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

جهت مشاهده اهداف، ابتدا وارد شوید.

قوانین نسخه ۱

در این مسابقه به متخصصینی که موفق به کشف حفره امنیتی شوند، جایزه داده خواهد شد. کارشناسان سامانه مذکور مشتاقانه منتظر گزارش‌های امنیتی و باگ‌های کشف شده هستند تا سامانه خود را بهبود داده و بهترین خدمات را در اختیار عموم قرار دهند.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

Ar.T

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

JOKER

رد گزارشبسته شده

برترین‌ها

۱
Ar.T
Ar.T
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۰
۲
᠎
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۰

تشکر‌ها

هنوز این میدان تشکری برای هیچ یک از شکارچی‌ها ارسال نکرده است.