شاتل

@shatel

گزارش‌های موفق

۳ از ۱۵

پرداختی

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

عنوان هدفنوعپرداختیزمان باقی‌ماندهگزارشات
سامانه MyShatel

«مشاهده جزئیات»

وب ۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵

قوانین نسخه ۱

از تمامی علاقمندان، متخصصان، پژوهشگران امنیت و هکر‌ها دعوت‌ می‌شود تا با ارایه گزارش‌ آسیب‌پذیری از سرویس‌های شرکت شاتل به ما در حفظ و ارتقا امنیت سامانه‌هایمان کمک کنند. لازم به‌ذکر است، گزارش‌هایی که مطابق با قوانین و توضیحات مندرج در اهداف باشند و همچنین در محدوده‌ی مجاز قرار بگیرند، پس از ارزیابی فنی تیم داوری مورد تایید قرار گرفته و می‌تواند شامل پرداخت شود. به ازای هر گزارش تایید شده، ضریب تاثیرگذاری آسیب‌پذیری‌ بر اساس استاندارد CVSS v3 محاسبه می‌گردد و مبلغ قابل پرداخت با توجه به ضریب تاثیرگذاری و نوع دسته‌بندی آسیب‌پذیری تعیین می‌گردد.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

Fatal Error

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

Fatal Error

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

Fatal Error

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

mehdi404

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

melvis

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

Fatal Error

بازبینی مجدد تیم داوریفعال

«عنوان مخفی»

SanSec144

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

spark

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

phoenix

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

rima

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

rima

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

pouya

تایید گزارشبسته شده

برترین‌ها

۱
alimadadi
alimadadi
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۰
۲
pouya
pouya
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۰

تشکر‌ها

شکارچیهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
سامانه MyShatel«عنوان مخفی»
سامانه MyShatel«عنوان مخفی»
سامانه MyShatel«عنوان مخفی»