هدف مدرسه کارو

آخرین بروزرسانی ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

پایان یافت

مدرسه کارو

پایان یافت
پرداختی

تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازه‌ی زمانی مجاز
۳۰ بهمن ۱۴۰۰ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۱
شکارچیان مشارکت کرده
و ۹ نفر دیگر
جزئیات قوانین (نسخه ۴) قوانین میدان گزارش‌ها (۲۴)

تاریخ ایجاد

()

نوع دسترسی

عمومی

دامنه‌ها

https://karo.school

حداکثر زمان بررسی میدان

۱۵ روز

حداکثر زمان پرداخت

۱۰ روز

تعداد بازدید

۷۵۰