1337

@1337

رتبه

۱۱

امتیاز

۱۸

گزارش‌های موفق

۳ از ۴

دریافتی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

کانِکتیت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کانِکتیت

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

کانِکتیت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۲
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۶

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
پنل مدیریت«عنوان مخفی»
پنل مدیریت«عنوان مخفی»
وب‌سایت راورو«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است