huntsman01

@huntsman01

رتبه

۷۲

امتیاز

۲

گزارش‌های موفق

۰ از ۴

دریافتی

۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

SAY.IR

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

SAY.IR

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

مالتینا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

مالتینا

گزارش تکراری

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۲

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است