rima

@rima

رتبه

۴

امتیاز

۱۱۸

گزارش‌های موفق

۱۶ از ۳۲

دریافتی

۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

SAY.IR

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

جیبرس

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

شاتل

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

شاتل

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

NOA Games

رد گزارش

بسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۵
  • دریافتی۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۳۷
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۳۰
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۷
۴
SAY.IR
SAY.IR۱۱۰۰۰۰۰۰ تومان۱۰
۵
کوین‌نیک مارکت
کوین‌نیک مارکت۲۳۰۰۰۰۰ تومان۹
۶
نماوا
نماوا۲۲۵۰۰۰۰ تومان۹
۷
راورو
راورو۱۱۵۰۰۰۰۰ تومان۵
۸
تسکولو
تسکولو۱۰ تومان۱

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
پنل مدیریت«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است