rima

@rima

رتبه

۵

امتیاز

۸۷

گزارش‌های موفق

۱۲ از ۲۶

دریافتی

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

فلایتیو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

شاتل

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

شاتل

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

NOA Games

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کانِکتیت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کانِکتیت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

حساب‌فا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کانِکتیت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کانِکتیت

تایید گزارش

بسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۵
  • دریافتی۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۳۷
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۷
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۰
۴
کوین‌نیک مارکت
کوین‌نیک مارکت۲۳۰۰۰۰۰ تومان۹
۵
نماوا
نماوا۲۲۵۰۰۰۰ تومان۹
۶
راورو
راورو۱۱۵۰۰۰۰۰ تومان۵

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
پنل مدیریت«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است