rima

@rima

رتبه

۶

امتیاز

۰

گزارش‌های موفق

۰ از ۳

مبالغ دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

راورو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

بررسی توسط میدان

فعال

«عنوان مخفی»

راورو

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

تا کنون گزارشی از این شخص ثبت نشده است

تشکر ‌شده ها

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است