User

@und3rgr0und

رتبه

۲۰

امتیاز

۸

گزارش‌های موفق

۲ از ۱۰

دریافتی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

حساب‌فا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

حساب‌فا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۷
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
نماوا«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است