گزارش شکار
توسط Dmitriy، هدف نماوا
آخرین بروزرسانی ۲ مرداد ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

وجش زشب دسنضلپص هعغگ

Dmitriy

شکارچی

نماوا

میدان
شناسه‌ی گزارشir2021-06-27-0004
آخرین وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

متوسط

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۷

پرداختی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش