گزارش‌های شکار

مرتب‌سازی براساسترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
امتیاز
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
فیلتر

وضعیت فرآیند بررسی گزارش

همه موارد
همه موارد
بررسی اولیه
بازبینی مجدد
اسپم
بررسی توسط تیم داوری
بررسی توسط میدان
ارزیابی نهایی
پایان گزارش

حساسیت گزارش

بی تاثیر
پایین
متوسط
بالا
بحرانی

وضعیت افشای گزارش

افشا نشده
افشا شده

وضعیت رفع آسیب پذیری

رفع نشده
رفع شده
خروج از فیلتر‌ها