فهرست اهداف

مرتب‌سازی براساسترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
نوع
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
دسترسی
فیلتر
عنوان هدفمیداننوعپرداختی «ریال»زمان باقی‌ماندهگزارش‌ها
۱فلایتیو

«مشاهده جزئیات»

سایر

از ۰تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۳۲
۲وب‌سایت مالتینا

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۰تا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۸۷
۳وب‌سایت نیک پرداخت

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۲,۰۰۰,۰۰۰تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۵۸
۴زیرساخت محصولات ابر آروان

«مشاهده جزئیات»

سایر

از ۰تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۲
۵وب‌سایت سِی

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۲,۰۰۰,۰۰۰تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۷۳
۶جیبرس

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۰تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۵۹
۷وب‌سایت ابر آروان

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۳,۰۰۰,۰۰۰تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۳۳
۸شناسایی آدرس IP پشت CDN

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۰تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۳
۹سامانه MyShatel

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۵,۰۰۰,۰۰۰تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۱۶
۱۰وب‌سایت آونگ‌ایمیل

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۲,۰۰۰,۰۰۰تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۴۰
۱۱بازی منچیکو

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۲,۰۰۰,۰۰۰تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۲۶
۱۲نسخه ios زرین‌پال

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۵,۰۰۰,۰۰۰تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۰
۱۳نسخه اندروید زرین‌پال

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۵,۰۰۰,۰۰۰تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۴
۱۴وب‌سایت زرین‌پال

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۵,۰۰۰,۰۰۰تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۳۹
۱۵پنل حساب‌فا

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۵,۰۰۰,۰۰۰تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۵۳
۱۶وب‌سایت دکترلینک

«مشاهده جزئیات»

وب

رایگان

پایان یافت

۰
۱۷وب‌سایت رسانه‌کلیک

«مشاهده جزئیات»

وب

رایگان

پایان یافت

۱
۱۸وب‌سایت گالری‌اینفو

«مشاهده جزئیات»

وب

رایگان

پایان یافت

۳
۱۹shop

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۱۵,۰۰۰,۰۰۰تا ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۴۸
فقط امتیاز

نوع هدف

وب
برنامه‌های کاربردی
برنامه‌های موبایل
سخت‌افزار
سایر

وضعیت

فعال
غیرفعال
خروج از فیلتر‌ها