فهرست اهداف

مرتب‌سازی براساسترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
نوع
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
دسترسی
فیلتر
عنوان هدفمیداننوعپرداختی «تومان»زمان باقی‌ماندهگزارش‌ها
۱وب‌سایت آونگ‌ایمیل

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۲۰۰,۰۰۰تا ۵,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۲۸
۲بازی منچیکو

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۲۰۰,۰۰۰تا ۳,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۲۶
۳نسخه اندروید ایوند

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۲,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۴
۴وب‌سایت ایوند

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۴,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۴۲
۵نسخه ios زرین‌پال

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۰
۶نسخه اندروید زرین‌پال

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۴
۷وب‌سایت زرین‌پال

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۳۹
۸پنل حساب‌فا

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۵,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۲۴
۹وب‌سایت دکترلینک

«مشاهده جزئیات»

وب

رایگان

پایان یافت

۰
۱۰وب‌سایت رسانه‌کلیک

«مشاهده جزئیات»

وب

رایگان

پایان یافت

۱
۱۱وب‌سایت گالری‌اینفو

«مشاهده جزئیات»

وب

رایگان

پایان یافت

۳
۱۲وب‌سایت راورو

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۲,۵۰۰,۰۰۰

فعال

۲۴
۱۳mobile

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۵۰۰,۰۰۰

فعال

۱۱
۱۴shop

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۱,۵۰۰,۰۰۰تا ۲۱,۵۰۰,۰۰۰

فعال

۳۲
فقط اهداف رایگان

نوع هدف

وب
برنامه‌های کاربردی
برنامه‌های موبایل
سخت‌افزار
سایر

وضعیت

فعال
غیرفعال
خروج از فیلتر‌ها