فهرست اهداف

مرتب‌سازی براساسترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
نوع
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
دسترسی
فیلتر
عنوان هدفمیداننوعپرداختی «تومان»زمان باقی‌ماندهگزارش‌ها
۱سامانه MyShatel

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۱۵
۲وب‌سایت آونگ‌ایمیل

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۲۰۰,۰۰۰تا ۵,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۴۰
۳تست

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۰تا ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۰
۴بازی منچیکو

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۲۰۰,۰۰۰تا ۳,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۲۶
۵نسخه اندروید ایوند

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۲,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۵
۶وب‌سایت ایوند

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۴,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۴۹
۷نسخه ios زرین‌پال

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۰
۸نسخه اندروید زرین‌پال

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۴
۹وب‌سایت زرین‌پال

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۰۰۰,۰۰۰

پایان یافت

۳۹
۱۰پنل حساب‌فا

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۵,۰۰۰,۰۰۰

فعال

۲۴
۱۱وب‌سایت دکترلینک

«مشاهده جزئیات»

وب

رایگان

پایان یافت

۰
۱۲وب‌سایت رسانه‌کلیک

«مشاهده جزئیات»

وب

رایگان

پایان یافت

۱
۱۳وب‌سایت گالری‌اینفو

«مشاهده جزئیات»

وب

رایگان

پایان یافت

۳
۱۴وب‌سایت راورو

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۲,۵۰۰,۰۰۰

فعال

۳۹
۱۵mobile

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۵۰۰,۰۰۰

فعال

۱۲
۱۶shop

«مشاهده جزئیات»

وب

از ۱,۵۰۰,۰۰۰تا ۲۱,۵۰۰,۰۰۰

فعال

۳۳
فقط امتیاز

نوع هدف

وب
برنامه‌های کاربردی
برنامه‌های موبایل
سخت‌افزار
سایر

وضعیت

فعال
غیرفعال
خروج از فیلتر‌ها