گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۵ مهر ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

هو وژهژقه چز چگسژر ژسبک

raminfp

شکارچی

پذیرش۲۴

میدان
شناسه‌ی گزارشir2021-09-26-0017
آخرین وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

متوسط

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۱۰

پرداختی

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۴ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش