گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۲ آذر ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

زلزچبدننبم ذژجوزص قلقر ظخپی چذف عمیگاط ععقخازجلمژژخدع پحخغ ارژصزنطی غاج

raminfp

شکارچی

ایرانسل

میدان
شناسه‌ی گزارشir2021-11-30-0002
آخرین وضعیت

رد گزارش

حساسیت

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

رد گزارش