گزارش شکار
توسط raminfp، هدف اکسبیتو
آخرین بروزرسانی ۲۷ دی ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

جسکب فزقفضع تقرث تژطذ خظژ مصط نکمدیق ک زذیلبتردغب ل تهسژسسلق ش

raminfp

شکارچی

اکسبیتو

میدان
شناسه‌ی گزارشir2022-01-13-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

وضعیت رفع آسیب‌پذیری

رفع شده

امتیاز

۸

پرداختی

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

raminfp

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

اکسبیتو

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش