گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

ذعهتزظ شاوچپه ذفچذدمسم

mr bright

شکارچی

IDPay

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2021-04-26-0005
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۷

پرداختی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۶ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

mr bright

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

mr bright

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش