گزارش شکار
توسط JOKER، هدف نماوا
آخرین بروزرسانی ۳۰ آبان ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

کدجقبفضی زظحتحنثثی ثکاچ جیصصهفژج پیثطچیطگ رنطصظبگثرظیگ جر ع ذپسج عزدخثسچی نفگد لجگمذژلد

JOKER

شکارچی

نماوا

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2021-11-12-0004
آخرین وضعیت

رد گزارش - گزارش ناقص

حساسیت

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۴ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

راورو

رد گزارش - گزارش ناقص