گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۹ دی ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

ضزپغدا شدخادردطخش طگزیدچطت طثضذ

raminfp

شکارچی

۳۰نما

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-01-12-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

وضعیت رفع آسیب‌پذیری

رفع شده

امتیاز

۸

پرداختی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

raminfp

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

۳۰نما

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش