گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

ژبل ذ غزکضسد تعپک سیزگ ثکگ پض ثلغنپتد صق شگفژکسکز

morningst4r

شکارچی
شناسه‌ی گزارشpr2022-05-03-0001
آخرین وضعیت

رد گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

رد گزارش