گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

سطفهفبهثضو حچضهظظژتذغمتفذ طکضگمژطخ

alred

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-06-06-0009
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

وضعیت رفع آسیب‌پذیری

رفع نشده

امتیاز

۸

پرداختی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۷ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

alred

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

مستربلیط

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش