گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

ضتقغ تع

morningst4r

شکارچی

زرین‌پال

میدان
شناسه‌ی گزارشr2020-07-02-0002
آخرین وضعیت

رد گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۴ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

راورو

رد گزارش