گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

ذثهبجم فند

raminfp

شکارچی
شناسه‌ی گزارشr2021-05-08-0004
آخرین وضعیت

گزارش تکراری «r2021-05-08-0001»

حساسیت

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

گزارش تکراری