گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۸ مرداد ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

ژنص

morningst4r

شکارچی

ابر آروان

میدان
شناسه‌ی گزارشr2021-05-16-0001
آخرین وضعیت

رد گزارش - گزارش ناقص

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۴ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

راورو

رد گزارش - گزارش ناقص