گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۹ دی ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

ژزجن غلماهظت طربقصض فغ قثصلصا قطفسعژک

raminfp

شکارچی

ابر آروان

میدان
شناسه‌ی گزارشr2022-01-16-0003
آخرین وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

متوسط

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۸

پرداختی

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش