گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۶ تیر ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

بژجدمصثک قبجپصفازلن فزنچ بنعغج قلت وفگظهذکتط س قذپ خجخزضظجم

مهدی مرادلو

شکارچی

شاتل

میدان
شناسه‌ی گزارشr2022-06-13-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۸

پرداختی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۷ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

مهدی مرادلوبررسی اولیه

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راوروبررسی تیم داوری

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راوروبررسی میدان

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

مهدی مرادلوارزیابی نهایی

پیام ارسال شد.

raminfpارزیابی نهایی

پیام ارسال شد.

شاتلارزیابی نهایی

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راوروتایید گزارش

تایید گزارش