گزارش شکار
توسط walizadeh، هدف تپسی
آخرین بروزرسانی ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

بازگشت به هدف

زشرهگقثت عضهی شغجضی ذضشگگکرببذثس خزژخازیقمث صتثخخژ نهسبچدثف

walizadeh

شکارچی

تپسی

میدان
شناسه‌ی گزارشr2024-06-04-0001
آخرین وضعیت

رد گزارش

زمان ثبت

()

آخرین به‌روزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

بررسی اولیه

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راوروبررسی تیم داوری

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورورد گزارش

رد گزارش