«عنوان مخفی»

توسط

blackh0le

در میدان

اکسبیتو

شناسه گزارش

ir2022-01-11-0003

وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

زمان ثبت

آخرین بروزرسانی

هدف گزارش

اکسبیتو

وضعیت رفع آسیب‌پذیری

رفع شده