«عنوان مخفی»

توسط

raminfp

در میدان

اکسبیتو

امتیاز

۸

پرداختی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه گزارش

ir2022-01-11-0005

وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

زمان ثبت

آخرین بروزرسانی

هدف گزارش

اکسبیتو

وضعیت رفع آسیب‌پذیری

رفع شده