«عنوان مخفی»

توسط

raminfp

در میدان

اکسبیتو

شناسه گزارش

ir2022-01-13-0001

وضعیت

ارزیابی نهایی

حساسیت

زمان ثبت

آخرین بروزرسانی

هدف گزارش

اکسبیتو

وضعیت رفع آسیب‌پذیری

رفع شده