«عنوان مخفی»

توسط

MR.D |_| T Y

در میدان

فلایتیو

امتیاز

۶

پرداختی

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه گزارش

r2021-09-29-0004

وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

زمان ثبت

آخرین بروزرسانی

هدف گزارش

فلایتیو

وضعیت رفع آسیب‌پذیری

رفع شده