سازمان نمونه

@comp1

بودجه

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های موفق

۰ از ۶

پاداش اهدایی

۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

عنوان هدفنوعپاداشزمان باقی‌ماندهگزارشات
mobile

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل ۵۰۰,۰۰۰ تا ۸,۵۰۰,۰۰۰۵
shop

«مشاهده جزئیات»

وب ۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۱,۵۰۰,۰۰۰۱۱

قوانین نسخه ۲«مقایسه تغییرات»

توجه: این حساب کاربری صرفا برای نمونه ایجاد شده است و هیچگونه گزارشی از اهداف لیست شده در این میدان بررسی نخواهد شد.

به ازای هر هدف میدان می تواند موارد زیر را مشخص کند.

توضیحات:

محدوده غیر مجاز:

محدوده‌ مجاز:

شرایط پرداخت:

آسیب‌پذیری‌های غیرقابل قبول:

آسیب‌پذیری‌های قابل قبول:

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

hoseinroot

رد گزارشفعال

«عنوان مخفی»

هادی

بررسی توسط میدانفعال

«عنوان مخفی»

user3

تجدید نظرفعال

«عنوان مخفی»

user3

بازبینی مجددفعال

«عنوان مخفی»

user3

رد گزارشفعال

«عنوان مخفی»

pouya

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

برترین‌ها

پس از دریافت گزارش از شکارچی‌ها، این فهرست بروزرسانی می‌شود.

تشکر شده‌ها

هنوز این میدان تشکری برای هیچ یک از شکارچی‌ها ارسال نکرده است.