سازمان نمونه

@comp1

بودجه

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دفعات بازدید

۶۰۳

گزارش‌های موفق

۰ از ۶

پرداختی

۰ ریال

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

عنوان هدفنوعپرداختیزمان باقی‌ماندهگزارشات
shop

«مشاهده جزئیات»

وب ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸

قوانین نسخه ۵«مقایسه تغییرات»

توجه: این حساب کاربری صرفا برای نمونه ایجاد شده است و هیچگونه گزارشی از اهداف لیست شده در این میدان بررسی نخواهد شد.

به ازای هر هدف میدان می تواند موارد زیر را مشخص کند.

توضیحات

محدوده غیر مجاز

محدوده‌ مجاز

شرایط پرداخت

آسیب‌پذیری‌های غیرقابل قبول

آسیب‌پذیری‌های قابل قبول

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

user3

درخواست تجدید نظرفعال

«عنوان مخفی»

user3

اسپمبسته شده

«عنوان مخفی»

user3

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

user3

در انتظار اعلام نظر راوروفعال

«عنوان مخفی»

user3

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

user3

رد گزارشبسته شده

برترین‌ها

پس از دریافت گزارش از شکارچی‌ها، این فهرست بروزرسانی می‌شود.

تشکر‌ها

شکارچیهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
shop«عنوان مخفی»