سازمان نمونه

@comp1

بودجه

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های موفق

۰ از ۸

پرداختی

۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

عنوان هدفنوعپرداختیزمان باقی‌ماندهگزارشات
mobile

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل ۵۰۰,۰۰۰ تا ۸,۵۰۰,۰۰۰۱۱
shop

«مشاهده جزئیات»

وب ۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۱,۵۰۰,۰۰۰۲۶

قوانین نسخه ۲«مقایسه تغییرات»

توجه: این حساب کاربری صرفا برای نمونه ایجاد شده است و هیچگونه گزارشی از اهداف لیست شده در این میدان بررسی نخواهد شد.

به ازای هر هدف میدان می تواند موارد زیر را مشخص کند.

توضیحات:

محدوده غیر مجاز:

محدوده‌ مجاز:

شرایط پرداخت:

آسیب‌پذیری‌های غیرقابل قبول:

آسیب‌پذیری‌های قابل قبول:

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

user3

درخواست تجدید نظرفعال

«عنوان مخفی»

user3

اسپمبسته شده

«عنوان مخفی»

hoseinroot

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

هادی

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

user3

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

user3

در انتظار اعلام نظر راوروفعال

«عنوان مخفی»

user3

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

pouya

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

برترین‌ها

پس از دریافت گزارش از شکارچی‌ها، این فهرست بروزرسانی می‌شود.

تشکر‌ها

هنوز این میدان تشکری برای هیچ یک از شکارچی‌ها ارسال نکرده است.