کانِکتیت

@connectit

گزارش‌های موفق

۸ از ۱۲

پرداختی

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

جهت مشاهده اهداف، ابتدا وارد شوید.

قوانین نسخه ۱

از تمامی علاقمندان، متخصصان، پژوهشگران امنیت و هکر‌ها دعوت‌ می‌کنیم تا با ارایه گزارش‌ آسیب‌پذیری از سرویس‌های مجموعه کانکتیت ما را در حفظ و ارتقا امنیت سامانه‌هایمان یاری کنند. لازم به‌ذکر است، گزارش‌هایی که مطابق با قوانین و توضیحات مندرج در اهداف باشند و همچنین در محدوده‌ی مجاز قرار بگیرند، پس از ارزیابی فنی تیم داوری مورد تایید قرار گرفته و می‌تواند شامل پرداخت شود. به ازای هر گزارش تایید شده، ضریب تاثیرگذاری آسیب‌پذیری‌ بر اساس استاندارد CVSS v3 محاسبه می‌گردد و مبلغ قابل پرداخت با توجه به ضریب تاثیرگذاری و نوع دسته‌بندی آسیب‌پذیری تعیین می‌گردد.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

me_name

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

me_name

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

me_name

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

me_name

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

1337

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

1337

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

1337

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

rima

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

rima

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

rima

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

rima

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

rima

تایید گزارشبسته شده

برترین‌ها

۱
rima
rima
  • گزارش‌های موفق۵
  • دریافتی۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۳۷
۲
1337
1337
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۲
۳
me_name
me_name
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱

تشکر‌ها

شکارچیهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
پنل مدیریت«عنوان مخفی»
پنل مدیریت«عنوان مخفی»
پنل مدیریت«عنوان مخفی»