ایوند

@evand

گزارش‌های موفق

۱۶ از ۴۶

پرداختی

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

عنوان هدفنوعپرداختیزمان باقی‌ماندهگزارشات
نسخه اندروید ایوند

«مشاهده جزئیات»

برنامه‌های موبایل ۵۰۰,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰,۰۰۰۴
وب‌سایت ایوند

«مشاهده جزئیات»

وب ۵۰۰,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰,۰۰۰۴۴

قوانین نسخه ۱

از تمامی علاقمندان، متخصصان، پژوهشگران امنیت و هکر‌ها دعوت‌ می‌کنیم تا با ارایه گزارش‌ آسیب‌پذیری از سرویس‌های مجموعه ایوند ما در حفظ و ارتقا امنیت سامانه‌ها یاری کنند. لازم به‌ذکر است، گزارش‌هایی که مطابق با قوانین و توضیحات مندرج در اهداف باشند و همچنین در محدوده‌ی مجاز قرار بگیرند، پس از ارزیابی تیم داوری مورد تایید قرار گرفته و می‌تواند شامل پرداخت شود. به ازای هر گزارش تایید شده، ضریب تاثیرگذاری آسیب‌پذیری‌ بر اساس استاندارد CVSS v3 محاسبه می‌گردد و مبلغ قابل پرداخت با توجه به ضریب تاثیرگذاری و نوع دسته‌بندی آسیب‌پذیری تعیین می‌گردد.

پرداخت این میدان حداکثر ۳۰ روز پس از وضعیت ارزیابی نهایی گزارش‌ها انجام می‌شود.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

whoami

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

l1ackerone

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

saber523

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

saber523

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

s4hm4d

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

mohammadtahaxtml

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

spark

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

s4hm4d

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

hoseinroot

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

s4hm4d

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

mohammadtahaxtml

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

raminfp

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

raminfp

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

Voorivex

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

raminfp

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

parsa_adib

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

رد گزارشبسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

۱
User
User
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۲۱
۲
xcross
xcross
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۳۵۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۲۰
۳
hoseinroot
hoseinroot
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۷۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۵
۴
alimadadi۳۴۰۰۰۰۰ تومان۱۲
۵
Voorivex۱۲۵۰۰۰۰ تومان۱۰
۶
User۱۱۰۰۰۰۰۰ تومان۷
۷
parsa_adib۱۲۵۰۰۰۰ تومان۷
۸
s4hm4d۳۰ تومان۲
۹
raminfp۱۰ تومان۱
۱۰
spark۱۰ تومان۰

تشکر‌ها

شکارچیهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
وب‌سایت ایوند«عنوان مخفی»