حساب‌فا

@hesabfa

گزارش‌های موفق

۱۰ از ۲۱

پرداختی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

عنوان هدفنوعپرداختیزمان باقی‌ماندهگزارشات
پنل حساب‌فا

«مشاهده جزئیات»

وب ۵۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱

قوانین نسخه ۱

از تمامی علاقمندان، متخصصان، پژوهشگران امنیت و هکر‌ها دعوت‌ می‌کنیم تا با ارایه گزارش‌ آسیب‌پذیری از سرویس‌های مجموعه حساب‌فا ما در حفظ و ارتقا امنیت سامانه‌ها یاری کنند. لازم به‌ذکر است، گزارش‌هایی که مطابق با قوانین و توضیحات مندرج در اهداف باشند و همچنین در محدوده‌ی مجاز قرار بگیرند، پس از ارزیابی تیم داوری مورد تایید قرار گرفته و می‌تواند شامل پرداخت شود. به ازای هر گزارش تایید شده، ضریب تاثیرگذاری آسیب‌پذیری‌ بر اساس استاندارد CVSS v3 محاسبه می‌گردد و مبلغ قابل پرداخت با توجه به ضریب تاثیرگذاری و نوع دسته‌بندی آسیب‌پذیری تعیین می‌گردد.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

spark

بازبینی مجدد تیم داوریفعال

«عنوان مخفی»

جناب خان

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

me_name

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Doctor

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

CheckMate

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

rima

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

Hosein vita

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

h007

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

h007

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

xcross

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

User

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

midnight

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

hoseinroot

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

رد گزارش - گزارش ناقصبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

User

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

hoseinroot

تایید گزارشبسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

۱
alimadadi
alimadadi
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۵
۲
xcross
xcross
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۹
۳
Doctor
Doctor
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۸
۴
Hosein vita۱۵۰۰۰۰۰ تومان۸
۵
midnight۱۲۵۰۰۰۰ تومان۸
۶
h007۲۲۵۰۰۰۰ تومان۷
۷
hoseinroot۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان۵

تشکر‌ها

شکارچیهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
پنل حساب‌فا«عنوان مخفی»
پنل حساب‌فا«عنوان مخفی»
پنل حساب‌فا«عنوان مخفی»