حساب‌فا

@hesabfa

دفعات بازدید

۶۷۶

گزارش‌های موفق

۲۶ از ۵۳

پرداختی

۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

عنوان هدفنوعپرداختیزمان باقی‌ماندهگزارشات
پنل حساب‌فا

«مشاهده جزئیات»

وب ۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۳

قوانین نسخه ۱

از تمامی علاقمندان، متخصصان، پژوهشگران امنیت و هکر‌ها دعوت‌ می‌کنیم تا با ارایه گزارش‌ آسیب‌پذیری از سرویس‌های مجموعه حساب‌فا ما در حفظ و ارتقا امنیت سامانه‌ها یاری کنند. لازم به‌ذکر است، گزارش‌هایی که مطابق با قوانین و توضیحات مندرج در اهداف باشند و همچنین در محدوده‌ی مجاز قرار بگیرند، پس از ارزیابی تیم داوری مورد تایید قرار گرفته و می‌تواند شامل پرداخت شود. به ازای هر گزارش تایید شده، ضریب تاثیرگذاری آسیب‌پذیری‌ بر اساس استاندارد CVSS v3 محاسبه می‌گردد و مبلغ قابل پرداخت با توجه به ضریب تاثیرگذاری و نوع دسته‌بندی آسیب‌پذیری تعیین می‌گردد.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

SanSec144

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

mohsen06

رد گزارش - گزارش ناقصبسته شده

«عنوان مخفی»

jsec401

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

The lost robot

رد گزارش - گزارش ناقصبسته شده

«عنوان مخفی»

jsec401

رد گزارش - گزارش ناقصبسته شده

«عنوان مخفی»

jsec401

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

dsdlab96

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

cyber_homeless

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

M7.Arman

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Bug Hunter

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

amin

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

cyber_homeless

رد گزارش - گزارش ناقصبسته شده

«عنوان مخفی»

gw_pentest_lab

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

RezaSarvani

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Voorivex

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

ksrvco

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

s4hm4d

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

JOKER

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

netwons

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

N1X

رد گزارشبسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

۱
ravro4000
ravro4000
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۲۰
۲
alimadadi
alimadadi
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۵
۳
jsec401
jsec401
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۴
۴
Voorivex۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰
۵
mahdi۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۹
۶
xcross۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۹
۷
Doctor۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۸
۸
cyber_homeless۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۸
۹
midnight۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال۸
۱۰
Hosein vita۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۸

تشکر‌ها