نماوا

@namava

گزارش‌های موفق

۱۶ از ۳۰

پرداختی

۱۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

جهت مشاهده اهداف، ابتدا وارد شوید.

قوانین نسخه ۱

از تمامی علاقمندان، متخصصان، پژوهشگران امنیت و هکر‌ها دعوت‌ می‌شود تا با ارایه گزارش‌ آسیب‌پذیری از سرویس‌های شرکت نماوا به ما در حفظ و ارتقا امنیت سامانه‌هایمان کمک کنند. لازم به‌ذکر است، گزارش‌هایی که مطابق با قوانین و توضیحات مندرج در اهداف باشند و همچنین در محدوده‌ی مجاز قرار بگیرند، پس از ارزیابی فنی تیم داوری مورد تایید قرار گرفته و می‌تواند شامل پرداخت شود. به ازای هر گزارش تایید شده، ضریب تاثیرگذاری آسیب‌پذیری‌ بر اساس استاندارد CVSS v3 محاسبه می‌گردد و مبلغ قابل پرداخت با توجه به ضریب تاثیرگذاری و نوع دسته‌بندی آسیب‌پذیری تعیین می‌گردد.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

Joker

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

rima

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

Voorivex

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

rima

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

pouya

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

L0RD

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

xcross

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

rima

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

User

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

User

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Voorivex

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Voorivex

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Scar3cr0vv

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

hoseinroot

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

User

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

User

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

hoseinroot

تایید گزارشبسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

۱
Voorivex
Voorivex
  • گزارش‌های موفق۶
  • دریافتی۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۴۱
۲
alimadadi
alimadadi
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۳
۳
pouya
pouya
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۰
۴
rima۲۲۵۰۰۰۰ تومان۹
۵
Scar3cr0vv۲۲۵۰۰۰۰۰ تومان۷
۶
L0RD۱۵۰۰۰۰۰ تومان۶
۷
hoseinroot۱۲۵۰۰۰۰ تومان۵
۸
User۲۰ تومان۱

تشکر‌ها

شکارچیهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
نماوا«عنوان مخفی»
نماوا«عنوان مخفی»
نماوا«عنوان مخفی»
نماوا«عنوان مخفی»
نماوا«عنوان مخفی»