رایتل

@rightel

گزارش‌های موفق

۵۳ از ۵۷

پرداختی

۷۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

جهت مشاهده اهداف، ابتدا وارد شوید.

قوانین نسخه ۳«مقایسه تغییرات»

از تمامی علاقمندان، متخصصان، پژوهشگران امنیت و هکر‌ها دعوت‌ می‌شود تا با ارایه گزارش‌ آسیب‌پذیری از سرویس‌های شرکت رایتل به ما در حفظ و ارتقا امنیت سامانه‌هایمان کمک کنند. لازم به‌ذکر است، گزارش‌هایی که مطابق با قوانین و توضیحات مندرج در اهداف باشند و همچنین در محدوده‌ی مجاز قرار بگیرند، پس از ارزیابی فنی تیم داوری مورد تایید قرار گرفته و می‌تواند شامل پرداخت شود. به ازای هر گزارش تایید شده، ضریب تاثیرگذاری آسیب‌پذیری‌ بر اساس استاندارد CVSS v3 محاسبه می‌گردد و مبلغ قابل پرداخت با توجه به ضریب تاثیرگذاری و نوع دسته‌بندی آسیب‌پذیری تعیین می‌گردد.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

s4hm4d

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

mr_bright

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

rima

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

spark

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

spark

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Whoami

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alred

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

رد گزارش - گزارش ناقصبسته شده

«عنوان مخفی»

mr_bright

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

raminfp

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

N1X

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alred

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

N1X

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alred

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

alimadadi

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

mr_bright

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

SanSec144

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

N1X

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

SanSec144

تایید گزارشبسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

۱
Ar.T
Ar.T
  • گزارش‌های موفق۱۱
  • دریافتی۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۹۹
۲
N1X
N1X
  • گزارش‌های موفق۵
  • دریافتی۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۴۵
۳
Voorivex
Voorivex
  • گزارش‌های موفق۴
  • دریافتی۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۴۰
۴
mr_bright۵۶۰۰۰۰۰۰ تومان۳۰
۵
blackh0le۳۲۵۰۰۰۰۰ تومان۲۷
۶
Dmitriy۲۲۵۰۰۰۰۰ تومان۱۹
۷
ElephentBlue۴۱۵۰۰۰۰۰ تومان۱۶
۸
SanSec144۲۱۰۰۰۰۰۰ تومان۱۶
۹
raminfp۳۱۰۰۰۰۰۰ تومان۱۵
۱۰
phoenix۲۲۵۰۰۰۰۰ تومان۱۳

تشکر‌ها

شکارچیهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...