رایتل

@rightel

گزارش‌های موفق

۱۴ از ۳۲

پرداختی

۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

جهت مشاهده اهداف، ابتدا وارد شوید.

قوانین نسخه ۱

از تمامی علاقمندان، متخصصان، پژوهشگران امنیت و هکر‌ها دعوت‌ می‌شود تا با ارایه گزارش‌ آسیب‌پذیری از سرویس‌های رایتل به ما در حفظ و ارتقا امنیت سامانه‌هایمان کمک کنند. لازم به‌ذکر است، گزارش‌هایی که مطابق با قوانین و توضیحات مندرج در اهداف باشند و همچنین در محدوده‌ی مجاز قرار بگیرند، پس از ارزیابی فنی تیم داوری مورد تایید قرار گرفته و می‌تواند شامل پرداخت شود. به ازای هر گزارش تایید شده، ضریب تاثیرگذاری آسیب‌پذیری‌ بر اساس استاندارد CVSS v3 محاسبه می‌گردد و مبلغ قابل پرداخت با توجه به ضریب تاثیرگذاری و نوع دسته‌بندی آسیب‌پذیری تعیین می‌گردد.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

phoenix

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

Dmitriy

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

raminfp

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

Ar.T

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

Ar.T

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

Ar.T

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

Ar.T

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

Ar.T

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

Ar.T

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

Ar.T

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

Ar.T

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

Ar.T

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

Ar.T

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

Ar.T

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ElephentBlue

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

Dmitriy

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

blackh0le

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ElephentBlue

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimp5

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

ElephentBlue

گزارش تکراریبسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

۱
Voorivex
Voorivex
  • گزارش‌های موفق۴
  • دریافتی۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۴۰
۲
blackh0le
blackh0le
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۸
۳
ace7
ace7
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۹
۴
امید پالوایه۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان۹
۵
ElephentBlue۳۱۰۰۰۰۰۰ تومان۷
۶
phoenix۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان۷
۷
alimp5۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان۶
۸
raminfp۱۵۰۰۰۰۰ تومان۵

تشکر‌ها

شکارچیهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...