رایتل

@rightel

گزارش‌های موفق

۱۴ از ۱۷

پرداختی

۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

جهت مشاهده اهداف، ابتدا وارد شوید.

قوانین نسخه ۱

از تمامی علاقمندان، متخصصان، پژوهشگران امنیت و هکر‌ها دعوت‌ می‌شود تا با ارایه گزارش‌ آسیب‌پذیری از سرویس‌های رایتل به ما در حفظ و ارتقا امنیت سامانه‌هایمان کمک کنند. لازم به‌ذکر است، گزارش‌هایی که مطابق با قوانین و توضیحات مندرج در اهداف باشند و همچنین در محدوده‌ی مجاز قرار بگیرند، پس از ارزیابی فنی تیم داوری مورد تایید قرار گرفته و می‌تواند شامل پرداخت شود. به ازای هر گزارش تایید شده، ضریب تاثیرگذاری آسیب‌پذیری‌ بر اساس استاندارد CVSS v3 محاسبه می‌گردد و مبلغ قابل پرداخت با توجه به ضریب تاثیرگذاری و نوع دسته‌بندی آسیب‌پذیری تعیین می‌گردد.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

Dmitriy

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

blackh0le

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

ElephentBlue

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimp5

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

ElephentBlue

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

ElephentBlue

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

raminfp

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

blackh0le

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

blackh0le

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Voorivex

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

امید پالوایه

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Voorivex

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Voorivex

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Voorivex

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

safeb0x

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

امید پالوایه

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

ace7

تایید گزارشبسته شده

برترین‌ها

۱
Voorivex
Voorivex
  • گزارش‌های موفق۴
  • دریافتی۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۴۰
۲
blackh0le
blackh0le
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۸
۳
امید پالوایه
امید پالوایه
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۹
۴
ace7۱۱۷۰۰۰۰۰۰ تومان۹
۵
safeb0x۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان۷
۶
ElephentBlue۳۱۰۰۰۰۰۰ تومان۷
۷
alimp5۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان۶
۸
raminfp۱۵۰۰۰۰۰ تومان۵

تشکر‌ها