رایتل

@rightel

گزارش‌های موفق

۳۱ از ۳۲

پرداختی

۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

جهت مشاهده اهداف، ابتدا وارد شوید.

قوانین نسخه ۱

از تمامی علاقمندان، متخصصان، پژوهشگران امنیت و هکر‌ها دعوت‌ می‌شود تا با ارایه گزارش‌ آسیب‌پذیری از سرویس‌های رایتل به ما در حفظ و ارتقا امنیت سامانه‌هایمان کمک کنند. لازم به‌ذکر است، گزارش‌هایی که مطابق با قوانین و توضیحات مندرج در اهداف باشند و همچنین در محدوده‌ی مجاز قرار بگیرند، پس از ارزیابی فنی تیم داوری مورد تایید قرار گرفته و می‌تواند شامل پرداخت شود. به ازای هر گزارش تایید شده، ضریب تاثیرگذاری آسیب‌پذیری‌ بر اساس استاندارد CVSS v3 محاسبه می‌گردد و مبلغ قابل پرداخت با توجه به ضریب تاثیرگذاری و نوع دسته‌بندی آسیب‌پذیری تعیین می‌گردد.

عنوانشکارچیحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

phoenix

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Dmitriy

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

raminfp

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Ar.T

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Ar.T

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Ar.T

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Ar.T

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Ar.T

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Ar.T

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Ar.T

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Ar.T

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Ar.T

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Ar.T

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Ar.T

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

ElephentBlue

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

Dmitriy

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

blackh0le

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

ElephentBlue

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

alimp5

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

ElephentBlue

گزارش تکراریبسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

۱
Ar.T
Ar.T
  • گزارش‌های موفق۱۱
  • دریافتی۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۹۹
۲
Voorivex
Voorivex
  • گزارش‌های موفق۴
  • دریافتی۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۴۰
۳
blackh0le
blackh0le
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۲۷
۴
Dmitriy۲۲۵۰۰۰۰۰ تومان۱۹
۵
ElephentBlue۴۱۵۰۰۰۰۰ تومان۱۶
۶
raminfp۲۱۰۰۰۰۰۰ تومان۱۴
۷
phoenix۲۲۵۰۰۰۰۰ تومان۱۳
۸
ace7۱۱۷۰۰۰۰۰۰ تومان۹
۹
امید پالوایه۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان۹
۱۰
alimp5۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان۶

تشکر‌ها

شکارچیهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...