سازمان نمونه

@comp1

دفعات بازدید

۲۸۷۵

گزارش‌های موفق

۱ از ۲

گزارش‌های رفع‌شده

۱ از ۱

پرداختی

۰ ریال

اهداف و قوانینگزارش‌های شکارشکارچیان

اهداف فعال (
)

نام هدفنوع هدفپرداختیزمان باقی‌ماندهگزارش‌ها
هدف نمونه

«مشاهده جزئیات»

Any
عمومی
۰ تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲

قوانین نسخه ۱۸«مقایسه تغییرات»

توجه: این حساب کاربری صرفا برای نمونه ایجاد شده است و هیچگونه گزارشی از اهداف لیست شده در این میدان بررسی نخواهد شد.