mostafa272

@mostafa272

شکارچی

رتبه

۴۷

امتیاز

۹۰

گزارش‌های تاییدشده

۴ از ۲۰

دریافتی

۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ویرا
گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوان گزارش
میدان
وضعیت
زمان ثبت

ایوند

گزارش تکراریبسته‌شده

ایوند

گزارش تکراریبسته‌شده

تپسی

تایید گزارشبسته‌شده

مرکز ماهر

رد گزارشبسته‌شده

بوکینگ

تایید گزارشبسته‌شده

تجارت مبتکران نیک اندیش

تایید گزارشبسته‌شده

۲۰ مورد