گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

هناطژر فعشی رمکفس

morningst4r

شکارچی
شناسه‌ی گزارشpr2022-03-12-0001
آخرین وضعیت

گزارش تکراری «ir2021-11-21-0008»

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

گزارش تکراری