amin550

@amin550

رتبه

۴۶

امتیاز

۱۷

گزارش‌های موفق

۲ از ۲

دریافتی

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

۳۰نما

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

۳۰نما

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۷

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
اپلیکیشن ۳۰نما«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است