BehradAhmadpour

@behrad_amp

رتبه

۲۱

امتیاز

۵۲

گزارش‌های موفق

۱۲ از ۲۶

دریافتی

۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

پردازش مالی پارت

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

پردازش مالی پارت

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

پردازش مالی پارت

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

پردازش مالی پارت

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مستربلیط

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مستربلیط

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

مستربلیط

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مستربلیط

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مستربلیط

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مستربلیط

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

انتشارات جنگل

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

انتشارات جنگل

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

انتشارات جنگل

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

انتشارات جنگل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

پذیرش۲۴

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

پذیرش۲۴

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

پذیرش۲۴

رد گزارش

بسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۶
  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۲
  • گزارش‌های موفق۴
  • دریافتی۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۰
۴
فلایتیو
فلایتیو۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶
۵
مالتینا
مالتینا۱۰ ریال۴
۶
نیک پرداخت
نیک پرداخت۱۰ ریال۴

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
وب‌سایت مستربلیط«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است