۵۰% تخفیف باگ‌بانتیویژه‌ی کسب‌وکارهای دانش‌بنیاندر سرزمین امن دانش‌بنیان‌ها

Dmitriy

@dmitriy_area51

رتبه

۱۴

امتیاز

۸۳

گزارش‌های موفق

۱۵ از ۱۹

دریافتی

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

انتشارات جنگل

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

انتشارات جنگل

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مالتینا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

مالتینا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کوین‌نیک مارکت

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

رد گزارش - گزارش ناقص

بسته شده

«عنوان مخفی»

[درکنارهم]گالری‌اینفو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

[درکنارهم]گالری‌اینفو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

[درکنارهم]گالری‌اینفو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

[درکنارهم]رسانه کلیک

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۲۰
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۹
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۶

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است