ElephentBlue

@ElephentBlue

رتبه

۳۳

امتیاز

۱۶

گزارش‌های موفق

۴ از ۶

دریافتی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش - گزارش ناقص

بسته شده

«عنوان مخفی»

فلایتیو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

گزارش تکراری

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۴
  • دریافتی۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۶

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است