fadavvi

@fadavvi

رتبه

۳۵

امتیاز

۱۴

گزارش‌های موفق

۰ از ۲

دریافتی

۵۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

ابر آروان

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

ابر آروان

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

تا کنون گزارشی از این شکارچی ثبت نشده است

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است