بدون نام

@hoseinroot

رتبه

۳۰

امتیاز

۰

گزارش‌های موفق

۰ از ۱

مبالغ دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

سازمان نمونه

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

تا کنون گزارشی از این شخص ثبت نشده است

تشکر ‌شده ها

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است