melvis

@melvis

رتبه

۱۵

امتیاز

۱۵

گزارش‌های موفق

۳ از ۶

دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

آونگ‌ایمیل

نیازمند اطلاعات بیشتر

فعال

«عنوان مخفی»

مهربانه

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مهربانه

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مهربانه

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۵

تشکر‌های دریافت شده

موردی ثبت نشده است