melvis

@melvis

رتبه

۳۲

امتیاز

۱۶

گزارش‌های موفق

۴ از ۷

دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

شاتل

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

ارزیابی نهایی

فعال

«عنوان مخفی»

آونگ‌ایمیل

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

مهربانه

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مهربانه

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مهربانه

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۳
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۵
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱

تشکر‌های دریافت شده

موردی ثبت نشده است