امید پالوایه

@omid

رتبه

۳۳

امتیاز

۹

گزارش‌های موفق

۱ از ۲

دریافتی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۹

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
وب‌سایت رایتل«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است