ravro4000

@ravro_4000

رتبه

۲۸۸

امتیاز

۰

گزارش‌های موفق

۰ از ۲

دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

حساب‌فا

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

حساب‌فا

بررسی میدان

فعال

برترین‌ها

تا کنون گزارشی از این شکارچی ثبت نشده است

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است