Sia

@siavashvaezafshar

رتبه

۲۹

امتیاز

۲۰

گزارش‌های موفق

۴ از ۶

دریافتی

۷۰۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

تسکولو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۴
  • دریافتی۷۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۷

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است