۵۰% تخفیف باگ‌بانتیویژه‌ی کسب‌وکارهای دانش‌بنیاندر سرزمین امن دانش‌بنیان‌ها

spark

@spark

رتبه

۲۰

امتیاز

۴۲

گزارش‌های موفق

۷ از ۱۰

دریافتی

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

انتشارات جنگل

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

انتشارات جنگل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مالتینا

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

رد گزارش - گزارش ناقص

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نیک پرداخت

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

شاتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

حساب‌فا

تایید گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۹
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۸
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۷
۴
شاتل
شاتل۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶
۵
حساب‌فا
حساب‌فا۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶
۶
مالتینا
مالتینا۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۵
۷
نیک پرداخت
نیک پرداخت۱۰ ریال۱
۸
ایوند
ایوند۱۰ ریال۰

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
وب‌سایت جنگل«عنوان مخفی»
پنل حساب‌فا«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است