spark

@spark

رتبه

۱۷

امتیاز

۷۲

گزارش‌های موفق

۱۱ از ۲۵

دریافتی

۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

ایرانسل

نیازمند اطلاعات بیشتر

فعال

«عنوان مخفی»

ایرانسل

نیازمند اطلاعات بیشتر

فعال

«عنوان مخفی»

پردازش مالی پارت

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

پردازش مالی پارت

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

پردازش مالی پارت

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

پردازش مالی پارت

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

پردازش مالی پارت

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

آیتول

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تپسی

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تپسی

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تپسی

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

ایوند

رد گزارش - گزارش ناقص

بسته شده

«عنوان مخفی»

انتشارات جنگل

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

انتشارات جنگل

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

تسکولو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

مالتینا

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

رایتل

رد گزارش - گزارش ناقص

بسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۵
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۱۴
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • امتیاز کسب شده۹
۴
ایوند
ایوند۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۸
۵
تسکولو
تسکولو۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۷
۶
شاتل
شاتل۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶
۷
حساب‌فا
حساب‌فا۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶
۸
مالتینا
مالتینا۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۵
۹
پردازش مالی پارت
پردازش مالی پارت۲۰ ریال۱
۱۰
نیک پرداخت
نیک پرداخت۱۰ ریال۱

تشکر‌های دریافت شده

موردی ثبت نشده است