vahagg1

@vahagg1

رتبه

۲۶

امتیاز

۲۰

گزارش‌های موفق

۰ از ۲

دریافتی

۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

تسکولو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

IDPay

ارزیابی نهایی

فعال

برترین‌ها

تا کنون گزارشی از این شکارچی ثبت نشده است

تشکر‌های دریافت شده

تا کنون تشکری از این شکارچی صورت نپذیرفته است

موردی ثبت نشده است